Oddelenie náučnej literatúry pre dospelých


Pridané: 05.10.2009
Aktualizované: 25.05.2018
Rita
Oddelenie s najrozsiahlejším knižničným fondom 
Tvorí ho fond v rozsahu 36 500 knižničných jednotiek a navštevujú ho prevažne čitatelia, profesne sa vzdelávajúci, študenti stredných a vysokých škôl, ako aj tí, ktorí pri riešení svojich odborných problémov využívajú knižnično-informačný fond a knižnično-informačný aparát.

Endiklopédie a J.A.KomenskýK dispozícii sú čitateľské katalógy oddelenia:
• autorský
• názvový a
• systematický
• strojový katalóg ako aj dôsledne vyčlenený fond príručnej knižnice, ktorý si môžu preštudovať v priestoroch študovne.

V prípade záujmu je možné vyhotoviť si fotokópiu časti dokumentu, ktorý potrebujú pre ďalšie štúdium.

Kultúrno-výchovná činnosť je zameraná na organizovanie odborných podujatí k najžiadanejším témam. Prizývajú sa na ne odborní lektori, špecializujúci sa na konkrétnu tematiku. Oddelenie spolupracuje pri ich zabezpečovaní s rôznymi inštitúciami v meste, ako napr. Štátny hygienický dozor, OR policajného zboru, stredné školy v meste, Centrum psychologického poradenstva, združením Betlehem a pod.

Popri tradičných knižných a periodických dokumetoch sú na oddelení k dispozícii elektronické médiá.