Akvizícia (2019)


Pridané: 10.02.2020
Ri
 
Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota získala v roku 2019 z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia dotáciu na akvizíciu knižničného fondu  vo výške 11 000,- €.

Hlavným cieľom predloženého projektu bolo skvalitniť a zintenzívniť záujem o poskytované služby knižnice, prispieť k rozvoju čitateľských zručností, zvýšiť  informačnú gramotnosť, všeobecnú rozhľadenosť u všetkých obyvateľov mesta Rimavská Sobota a regiónu, ako aj prehlbovať návyky navštevovať knižnicu.

Vďaka podporenému projektu knižnica obohatila svoj knižničný fond o hodnotnú detskú literatúru, beletriu a odbornú literatúru z oblastí, ktoré sú požadované čitateľmi. Z finančných prostriedkov sa vyčlenilo 20% sumy na nákup kníh vydaných s podporou FPU.

Akvizícia FPU 2019