Účelové dotácie 2018


Pridané: 22.03.2019
Rita
 
Banskobystrický samosprávny kraj ako zriaďovateľ Knižnice Mateja Hrebendu poskytuje každoročne účelové dotácie na podporu činnosti knižnice alebo investičné výdavky do budovy knižnice.

Účelové dotácie Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2018:

  • Aktualizácia knižnično-informačného systému Clavius 1 000,- €
  • Akvizícia knižničného fondu 6 000,- €
  • Nákup výpočtovej techniky 2 800,- €
  • Zakúpenie nového knižnično-informačného systému Dawinci 10 200,- €

bbsk podpora