Kniha v srdci, srdce v knihe (2018)


Pridané: 22.03.2019
Rita
 
Projekt zameraný na podporu čítania v školských triedach a kluboch, v záujmových skupinách, i pre individuálnych čitateľov rôznych vekových skupín prebiehal v mesiacoch máj - december 2018. Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Príbeh knihy a kontakt s tvorcom vytvára vždy unikátny a neopakovateľný zážitok, zvlášť, keď autor dáva do príbehu svoje emócie, svoju individualitu. Sprostredkovanie kontaktu cez zážitkové čítanie, čítanie úryvkov i prítomnosť autora vzbudzuje záujem o literatúru a čítanie. Kniha, ako každý spôsob umeleckého vyjadrenia žije len vtedy, ak dostáva priestor vypovedať a prezentovať svoj príbeh.

Kniha v srdci, srdce v knihe

Podpora čítania, výchova k literárnemu a ilustračnému umeniu a formovanie pozitívneho vzťahu čitateľov knižnice k rodnému jazyku sa napĺňala každou besedou, či prednáškou. V priestoroch knižnice sa uskutočnilo 11 besied a prednášok v slovenskom a maďarskom jazyku, ktorých sa zúčastnilo 747 účastníkov.

Účasť obľúbených slovenských autorov (Kristína Baluchová, Petra Nagyová-Džerengová, Peter Gajdošík) i rimavskosobotských majstrov slova, ktorí presiahli rámec nášho regiónu (Marta Hlušíková, Marian Kluvanec, Cyril Žolnír) aj publicistu Dušana Valenta a špecialistu a odborníka na zdravú výživu Igora Bukovského si "vyžiadali" naši čitatelia. Ich knihy totiž patria medzi najpožičiavanejšie v knižnici. Tak sme vytvorili priestor pre ľudí, ktorí majú knihy naozaj radi a sú otvorení za účelom ich vzájomného zdieľania stretávať sa s tými, ktorí to vnímajú podobne.