Akvizícia (2018)


Pridané: 22.03.2019
Rita
 
Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Knižnica sa aj v roku 2018 uchádzala o granty vo forme finančných prostriedkov na skvalitnenie a doplňovanie knižničného fondu. Vďaka schválenému projektu, rozšírila svoj knižničný fond o literatúru rôzneho druhu a žánru pre všetky vekové kategórie, sociálne a vzdelanostné skupiny obyvateľstva. Prioritným cieľom predloženého projektu bolo uspokojenie kultúrnych a vzdelávacích potrieb širokého spektra používateľov.

Pravidelným doplňovaním a aktualizáciou knižničného fondu sa knižnica podieľa na zvyšovaní kvality svojich poskytovaných knižnično-informačných služieb.

Vďaka podpore získanej z FPU knižnica doplnila svoj fond o 296 titulov v hodnote 3 000 €. Nákupom sme získali 115 titulov beletrie pre dospelých, 87 titulov náučnej literatúry a 94 kníh pre deti a mládež.

Hlavným zámerom projektu bolo prispieť k rozvoju čitateľských zručností a prehlbovaniu návyku navštevovať knižnicu.

akvizícia fpu 2018