Nákup knižničného fondu (2018)


Pridané: 22.03.2019
Rita
 
Aj v roku 2018 sme doplnili knižničný fond o nové tituly rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie používateľov.

Akvizíciu knižničného fondu podporil Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja. Prostredníctvom finančného príspevku vo výške 6 000,- € knižnica obohatila knižničný fond o 599 knižničných jednotiek, z čoho 195 kusov tvorí beletria, 207 titulov náučná literatúra pre dospelých a 197 knižničných jednotiek pre deti a mládež.

Finančná podpora v značnej miere prispela k uspokojeniu požiadaviek čitateľov so širokým tematickým záberom, udržaniu kvality poskytovaných služieb pre našich používateľov a v neposlednom rade k podpore čítania, rozvoju čitateľských zručností a návykov detí, mládeže i dospelých.

Akvizícia BBSK