Zoznam vyradených kníh z ÚLDM za rok 2017


Pridané: 02.07.2018
Rita
 
Knižnica Mateja Hrebendu ponúka možnosť získania detských kníh, ktoré zo svojho knižničného fondu vyraďuje z dôvodu multiplicity a opotrebovania.

Záujemcovia si môžu knihy vybrať z nasledujúceho zoznamu:

Zoznam vyradených kníh DE 2017

Podrobnejšie informácie získate osobne, telefonicky alebo mailom:

Drahomíra Bartóková, 047 / 56 31 049, kl. 104, drahomira.bartokova@kmh.sk

Stanislava Hriňová, 047 / 56 31 049, kl. 104, metodika@kmh.sk

O ponúkané knihy je možné požiadať do 30 dní od ich zverejnenia.