Dni európskeho kultúrneho dedičstva


Pridané: 17.10.2018
Rita
 
Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sú podujatím, ktoré vzniklo z iniciatívy Rady Európy a Európskej komisie. Konajú sa každý rok v mesiaci september v 49 štátoch Európy. Tie tohtoročné mali tému ”Pamiatky a príroda : Krajina možností”. V tomto duchu sa svojimi aktivitami zapojila aj naša knižnica.

V dňoch 13.-20. 9. 2017 prebiehali interaktívne odborné prednášky z dejín meštiackych a úradných budov na Hlavnom námestí v Rimavskej Sobote spojené so zábavnými pamäťovými úlohami. Prednášok sa zúčastnili študenti stredných škôl mesta, ktorí získali informácie o kultúre, tradíciách a histórii mesta.

Dňa 20. 9. 2017 sa uskutočnila prednáška v rámci cyklu Remeslá včera a dnes pod názvom Dobové kostýmy a ich výroba. Prednášateľom bol Patrik Kasza, pracovník Hradného múzea vo Fiľakove. Študenti stredných škôl mesta mali možnosť vypočuť si zaujímavosti o živote ľudí v 16. a 17. storočí.

Ďalším z podujatí DEKD boli Potulky po Hlavnom námestí - Barangolás a Fő téren. Prehliadky spojenej s odborným výkladom sa zúčastnili žiaci prímy a sekundy Reformovaného gymnázia Mihálya Tompu s vyučovacím jazykom maďarským.

Na náučnom oddelení knižnice sme zorganizovali výstavu knižných publikácií pod názvom Kultúrne skvosty Rimavskej Soboty.

Hovoriť a šíriť informácie o histórii nášho mesta pokladáme za veľmi nevyhnutné, keďže to prispieva nielen k všeobecnému, celoživotnému vzdelávaniu a rozhľadu, ale zároveň prispieva k uvedomovaniu si samého seba v kultúrnom prostredí a k patriotizmu. Veď nakoniec ako môžeme byť hrdí na miesta odkiaľ pochádzame, keď nevieme o ich histórii, tradícii a vývoji?

DEKD