V zdravom tele, zdravý duch


Pridané: 10.10.2017
Rita
 
Dňa 28. 4. 2017 knižnica v rámci cyklu V zdravom tele, zdravý duch zorganizovala prednášku Infekčné ochorenia.

MUDr. Dušan Béreš, riaditeľ Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rimavskej Sobote zaujímavo priblížil epidemiologickú situáciu u nás i vo svete.

Pán riaditeľ rozprával o podmienkach získania dokladu o zdravotnej spôsobilosti, vysvetlil čo znamenajú pojmy infektológia, epidemiológia a epidémia, zdôraznil dôležitosť očkovania proti niektorým infekčným chorobám.

Študenti Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej sa mohli oboznámiť s jednotlivými infekčnými chorobami, ako sú osýpky, variola, varicella či žltačka.

Pánovi doktorovi za výbornú prednášku ďakujeme.

Infekčné ochorenia