My a spoločnosť


Pridané: 18.09.2017
Rita
 
Dňa 24. 1. 2017 sa v knižnici uskutočnila prednáška pre študentov SOŠ technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote.

Sociálne pedagogičky Mgr. Zuzana Mináriková a Mgr. Janka Ciráková z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Rimavskej Sobote metódou brainstormingu uviedli študentov do problematiky základných ľudských práv. Zároveň, v rámci informačnej hodiny sa študenti oboznámili s úlohami knižnice, s jednotlivými oddeleniami a prácou s knižničným fondom (ako sa v ňom môžu orientovať, vyhľadávať). Knihovníčky im vysvetlili dôležitosť využívania odbornej literatúry dostupnej práve na náučnom oddelení, ktorá bude pre nich dôležitá pri písaní záverečných maturitných prác. Záver informačnej hodiny bol spojený s témou kníh v brailovom písme a aktivitou, kde si študenti mali možnosť vyskúšať, aké je to čítať ako nevidiaci. My a spoločnosť