Ochrana prírody Slovenska a čarovný svet jaskýň


Pridané: 01.06.2016
Rita
 
Slovenská príroda je prekrásna a máloktorá krajina sveta sa môže prezentovať toľkým prírodným bohatstvom a prírodnými krásami. Slovensko má 9 národných parkov, 14 chránených oblastí,18 sprístupnených jaskýň, celkový počet jaskýň na Slovensku je 7 070, z toho 44 z nich sú národnými prírodnými pamiatkami.

Medzinárodný sviatok - Deň Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22.4.2016 sa u nás pripomína od roku 1990. Pôvodne sa Deň Zeme pripomínal 22.3. v deň jarnej rovnodennosti. História vyhlásenia tohto dňa siaha do roku 1969, kedy sa v USA objavila iniciatíva aktivistu Johna McConnnella, ktorá mala upozorniť na dopady ničenia životného prostredia.

Stretnutie s Igorom Balciarom, speleológom, koordinátorom stráže prírody – juh, z oddelenia starostlivosti o jaskyne - pracovisko Rimavská Sobota, ktorého zriaďovateľom je Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš, zorganizovala naša knižnica dňa 19. 4. 2016 pre stredoškolákov Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej, ktorých sprevádzali vyučujúci PhDr. Ingrid Kováčová a Ing. Dagmar Vašová.

Hlavným zámerom stretnutia bolo zdôrazniť dôvod ochrany prírody, ktorý je: zachovať život a prirodzený vývoj prírody.

Igor Balciar, zanietený speleológ a ochranca prírody vysvetľoval: prečo máme chrániť prírodu a vodu, aký rozdiel je medzi lesom a pralesom, kedy je jaskyňa definovaná ako jaskyňa - aké parametre musí spĺňať, aby sa mohla označovať za jaskyňu,  (najväčší kvapeľ 32 m vysoký rastie v Krásnohorskej jaskyni),  čo  škodí jaskyniam, aké zásahy ľuďmi ničia jaskyne, prečo ich treba chrániť, čo je úlohou speleologickej strážnej služby (v súčasnosti je 46 členov speleologickej strážnej služby z radov dobrovoľníkov, ktorí hlásia poškodenia a znečistenia jaskýň). Dozvedeli sme sa, že aj jaskyniar pri vstupe do jaskyne musí mať povolenie a mnoho ďalších informácií.

Mnohí z nás netušili o rastlinách, ktoré rastú v našom okolí (sekvojovec mamutí- dorastá do výšky 30 m – inde aj 100 m, o 440 ojedinelých vzácnych drevinách a krovinách), ani o vysokohorských rastlinách, ako astra alpínska, stepník červený, včelník rakúsky, feruľa, kosatec, brumenica, hadinec červený, vstavač, či lykovec muránsky a mnoho ďalších, a tiež o živočíchoch, hmyze a vtákoch (plch, syseľ dudok, hrachor, vlha s flautovým hlasom, krutohlav, 24 druhov netopierov a mnoho ďalších).

Film Zdena Valacha Slovenský kras bol nádhernou prechádzkou  a exkurziou slovenskou prírodou, jej vzácnosťami a zaujímavosťami z fauny a flóry. Prírodou, o ktorú sa musíme starať a chrániť ju, aby sme v nej mohli relaxovať, ale aj odovzdať ju čo najmenej porušenú pre nasledujúce generácie. Stretnutie bolo možno aj inšpiráciou navštíviť niektorú z jaskýň v blízkom okolí, ktoré sú aj neďaleko Rimavskej Soboty.

Sme vďační pánovi Igorovi Balciarovi za jeho zanietenosť a ochotu predstaviť prácu jaskyniara a ochranára prírody. Vďaka patrí aj zúčastneným študentom a ich učiteľom.

Ochrana prírody