JKR 2015


Pridané: 06.05.2016
Rita
 
V roku 2015 v rámci projektu JEDNU KNIHU ROČNE do knižnice pribudlo 744 kníh. ĎAKUJEME!

Do projektu sa zapojili:

* Ádám Zoltán * PhDr. et Dr. h. c. Alberty Július, CSc * Alušík Jozef, Ing. * Bartók Peter * Bartóková Drahomíra * Bíleková A. * Bolhová Elena * Boľfová Martina * Bozóová Anna * Boroš Zoltán, Ing. * Ceber Martin, Mgr. * Cirbusová Viera, Mgr. * Duda Juraj * Dubovský Dušan * Ďuriška Michal * Gaál Lajos * Gregorčoková Martina * Gyapjas János Károly, Mgr. * Háziková Magdaléna * Hlušíková Marta, PhDr. * Hromaníková Katarína * Hukelová A. * Ibos Zsombor * Jánošíková Jana * Jonášová Adriana * Kamenská Miroslava * Kapcová Katarína * Kisfaludiová Zuzana * Kmeť Jaroslav * Kovácsová Zuzana * Krahulcová * Krnáčová Iveta * Kurek Ondrej * Labancová Karolína, Mgr. * Lendvorská Kristína * Lévay Marek Adrienn, Mgr. * Litvák Ján * Mattoš Ján * Maturkanič Ivan, Mgr. JUDr. * Mazuchová Erika * Medeová Gabriela * Mitter Ján * Mitterová Lucia * Nagy Ladislav * Nagyová Beata * Noveková Lucia * Nôtová Miriam * Obročník Miroslav * Oravcová * Pálová Nikoleta * Pivarníkova Ivana * Plánková Viktória * Poliaková Alžbeta * Popróčiová Kristína * Potocká Irena * Repová Viera * Spáčová Viera * Szántóová Katarína, Ing. * Struhár Milan * Sujová Lucia, Mgr. * Šastra Dána * Ujpál Beňušová * Zacharová Mária * Zubová Eva * Vydavateľstvo ASPEKT * Vydavateľstvo KALLIGRAM * Konfederácia politických väzňov Slovenska * Slovenská biblická spoločnosť * Mestská knižnica A. H. Škultétyho Tisovec * Štátna vedecká knižnica Košice * Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote.

ĎAKUJEME

jkr 2015 darcovia