Možnosti štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici


Pridané: 27.02.2015
Rita
 
Dňa 30. januára 2015 sa v podkrovných priestoroch knižnice uskutočnila prednáška o možnostiach štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Poďakovanie patrí Ing. Petrovi Hrončekovi, študentovi doktorandského štúdia Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ktorý zaujímavým spôsobom prezentoval podmienky štúdia.

Poslucháčmi boli študenti Obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote s pedagogickým dozorom Ing. Ingrid Raiszovej a Mgr. Romanom Hanusom.

Dúfame, že sa študenti pozitívne inšpirovali pri rozhodovaní o svojom nasledujúcom štúdiu.

Možnosti štúdia EF UMB