Čítajme si 2014


Pridané: 02.10.2014
Rita
Čitateľský maratón 
Knižnica sa dňa 5. 6. 2014 stala Kráľovstvom smiechu. Prečo? Pretože sa v nej ozýval smiech a hlasné čítanie.

7. ročník maratónu v čítaní sme venovali humoru a bláznivému čítaniu. A prečo hlasnému? Aby sme na vlastné uši počuli ako deti čítajú, ako textu rozumejú, či si dokážu prečítaný text predstaviť ako film či komiks.

čítajme si 2014 2 Zdvihnutím usmievavého či smutného smajlíka deti zároveň hodnotili plynulosť čítania, intonáciu, používanie interpunkcie i celkový prednes. Hoci maratóny sú o rýchlosti, ten náš bol najmä o čítaní, počúvaní a rozprávaní.

6-hodinový čitateľský maratón, do ktorého sa zapojilo 162 detí zo Základnej školy P. K. Hostinského a Základnej školy M. Tompu prispeli k utvoreniu nového slovenského rekordu.

Spolu čítalo 37 064 detí. Ďakujeme všetkým zapáleným pedagógom a šikovným deťom, ktorí prispeli k prekonaniu vlaňajšieho slovenského rekordu.