Zlatá krajina 2013


Pridané: 06.05.2013
Rita
 
Vo vani je moje tajné more, a v tom mori tajné mesto. To mesto je len moje a ja som jeho kapitán.

Slovami tretiaka Adriána Jánskeho zo Základnej školy evanjelickej v Rimavskej Sobote odštartovala hodnotenie 21. ročníka pôvodnej autorskej tvorby spisovateľka PhDr. Marta Hlušíková. Čo podľa nej priniesla tohtoročná súťaž?

"Viac autorov ako v predchádzajúcich ročníkoch, menej fantasy literatúry a viac súčasných motívov, lásku k starým rodičom, túžbu po šťastí, psích hrdinov a celkom slušnú pravopisnú úroveň. Z roka na rok je to s pravopisom príspevkov lepšie. Ako vidno, darí sa vám stínať pravopisné dračie hlavy jednu po druhej. Len stínajte, budem vám ostriť šable!"

Podkrovie knižnice privítalo 53 účastníkov z 13 základných škôl a osemročných gymnázií regiónov Rimavská Sobota a Revúca, ktorí sa okrem slávnostného hodnotenia potešili aj dramatizáciou ľudovej rozprávky Janko Hraško show v podaní detí Základnej umeleckej školy v Rimavskej Sobote v réžii Ing. Barbory Olejníkovej.

ZK1 ZK 3 ZK 2

ZK 4 ZK 6 ZK 5

ZK 7 ZK 8 ZK 9

ZK 12 ZK 11 ZK 10