Marec 2011


Pridané: 25.03.2011
Rita
 
Informácie podľa Zákona č. 546/2010 Z. z.

Časopis ITlib Faktúra

Predplatné novín Hospodárske noviny Faktúra

Servis KIS Clavius Faktúra

Nákup PC príslušenstva Faktúra

Servis výpočtovej techniky Faktúra

Nákup KF (Madách Posonium) Faktúra

Údržba a oprava odpadových rúr Faktúra

Stravné lístky Chéque Déjeuner Faktúra

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Faktúra

Zbierka zákonov Faktúra

Pracovná zdravotná služba Faktúra

Nákup čistiacich prostriedkov Faktúra

Nákup kancelárskych potrieb Faktúra

Nákup KF Marsab Faktúra

Telefóny T-com Faktúra

Telefóny Orange Faktúra

Predplatné časopisov Slovenská pošta Faktúra

Fotokópie MVS Faktúra

Komunálny odpad Faktúra