Deň Zeme


Pridané: 18.06.2010
Rita
 
Pútavé rozprávanie a zaujímavá prezentácia o prírodných dedičstvách Gemera-Malohontu.

Pri príležitosti Dňa Zeme si študenti ZSŠPaP v Rimavskej Sobote mali možnosť vypočuť prednášku o prírodných dedičstvách Gemera-Malohontu.

RNDr. Ľudovít Gaál, PhD. svojim odborným výkladom a bohatým obrazovým materiálom priblížil prítomným študentom krásy a zaujímavosti nášho regiónu.

Prednáška 1 študenti 1 študenti 2