Ľubica Kepštová


Pridané: 04.05.2010
Rita
Bibliografický leták 
Poetka, literárna kritička, redaktorka Ľubica Kepštová bola lektorkou Zlatej krajiny 2010.

Pri tejto príležitosti sme vydali biografický medailón pani spisovateľky.