Mládež a kriminalita


Pridané: 04.05.2010
Rita
 
Prednáška spojená s besedou určená študentom SŠ bola ďalším z podujatí Týždňa slovenských knižníc.

Kpt. Mgr. Katarína Baboľová Mládež a kriminalita - podujatie pre študentov stredných škôl sa uskutočnilo za odbornej spolupráce OR PZ. Kpt. Mgr. Katarína Baboľová hovorila okrem iného aj o kriminalite v našom regióne.

Podujatia sa zúčastnilo 31 študentov ZSŠPaP v Rimavskej Sobote pod pedagogickým dozorom Dr. Ingrid Kováčovej.

študenti 2 študenti 1