Katalógy


Pridané: 06.04.2010
Rita
 
Dnešná doba je hektická a mimoriadne náročná na čas. Ľudia sú zavalení prácou, zabúdajú čítať knihy, a okrem toho, že sa stávajú čitateľsky negramotnými, ochudobňujú sa aj o prekrásne umelecké zážitky. Napriek tomu je základom dnešnej spoločnosti ”byť informovaný”. Získavať informácie, spracovať ich, efektívne využívať a zhodnocovať však nie je možné bez čitateľskej gramotnosti.

V súčasnosti je čitateľská gramotnosť považovaná za najvýznamnejšiu kultúrnu úroveň, ktorá je súčasťou každodenného života človeka či už v súkromí alebo v profesii. Čitateľská gramotnosť je schopnosť vzdelávať sa a kultivovať vlastnú osobu prostredníctvom čítania.

Prezentácia 2 Prezentácia 1

 

 

 

 

 

 

 

Oboznámiť sa z informačnými zdrojmi a databázami, zvládnuť vyhľadávanie v katalógoch, či už klasických alebo on-line, bolo cieľom informatickej hodiny venovanej študentom I. ročníka Obchodnej akadémie v Rimavskej Sobote.

Študenti získali základný prehľad o členení katalógov, pozreli si čo je katalogizačný záznam, aké údaje obsahuje, ako sa pracuje s on-line katalógom. Zároveň mali príležitosť vyskúšať si vyhľadávanie titulov kníh prostredníctvom on-line katalógu našej knižnice.

študenti 1 študenti 2 študenti 3