Vyhodnotenie činnosti za rok 2009


Pridané: 02.03.2010
Rita
 
Knižnica Mateja Hrebendu spracovala v zmysle osnovy zriaďovateľa Vyhodnotenie činnosti Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote za rok 2009.

Činnosť knižnice vyplývala z jej hlavného poslania, t. j. poskytovanie knižnično-informačných služieb a zabezpečenie rovnakých možností prístupu k informáciám pre všetkých občanov.