Povedala knižka knižke 2008


Pridané: 05.10.2009
Rita
 
Dňa 9. decembra 2008 knižnica zorganizovala 3. ročník podujatia Povedala knižka knižke. Jej cieľom bolo pripomenúť si Medzinárodný deň rozprávky.

Pipi čakajú na hostí

Do Trinástej komnaty v tomto roku zavítali ľudia, ktorých vieme identifikovať pomocou ich uniforiem alebo majú nejaký vzťah k nim. Hostí a žiakov sprevádzali rozprávkové postavičky Pipi Dlhej Pančuchy, ktoré účastníkom rozdali aj sladkú odmenu.

Prítomných privítala a podujatie otvorila pani riaditeľka knižnice, PhDr. Táňa Mikitová. Do nášho rozprávkového kresla si zasadla ako prvá Mgr. Janka Uhrinová, prednostka Obvodného úradu v Rimavskej Sobote.   

 

Účastníkov privítala PhDr. Táňa Mikitová, riaditeľka knižnice Mgr. Janka Uhrinová, prednostka Obvodného úradu v Rimavskej Sobote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celý tento deň hostia rôznych povolaní čítali deťom svoje najmilšie rozprávky a odpovedali na ich zvedavé otázky.

Ing. Mária Antalová, Obvodný lesný úrad v Rimavskej Sobote kpt. Ladislav Šelemba, Hasičský a záchranný zbor SR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

žiaci základných škôl JUDr. Viera Kvetková, sudkyňa Okresného súdu v Rim. Sobote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Katarína Baboľová, Policajný zbor SR MUDr. Dušan Rybár

 

Naším zámerom je zvýšiť záujem detí o knihy, o čítanie. Predstaviť im ľudí rôznych povolaní, profesií, ktorí aj vďaka dobrému vzťahu ku knihám, túžbe po vzdelaní a vedomostiach, dosiahli v živote úspech.