Knižnica > Projekty > OZ Naša Sobota > Práve zobrazený článok [č. 410 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Revitalizácia Trinástej komnaty


Pridané: 10.02.2020
Rita
 
Trinásta komnata ako súčasť detského oddelenia knižnice slúži všetkým deťom aj žiakom mesta i okolia. Navštevujú ju v rámci zábavno-vzdelávacích podujatí alebo voľnočasových aktivít, ako napr. detskú čitáreň alebo oddychovú zónu. Zároveň ponúka priestor pre spoločné trávenie času detí s rodičmi, príp. starými rodičmi.

Trinásta komnata ponúka priestor na organizovanie pestrej škály podujatí pre deti materských škôl, žiakov základných škôl aj širokej verejnosti. Slúži na kultúrno-spoločenské, výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre deti mesta i okolia.

Nový upravený priestor vytvára bezpečnejšie prostredie pre čas strávený v knižnici. Nové vybavenie spĺňa ergonomické požiadavky, estetickú funkciu a zároveň poskytuje zázemie pre tematické podujatia určené najmenším návštevníkom knižnice, individuálne čítanie, na spoločenské hry detí s rodičmi, príp. starými rodičmi.

„Revitalizácia Trinástej komnaty sa uskutočnila s podporou programu mikroGrant, ktorého poskytovateľom je občianske združenie Naša Sobota.“ 

ĎAKUJEME

Slávnostné otvorenie Trinástej komnaty sa uskutočnilo dňa 14. septembra 2018.

13 komnata

Gimmick.in spol. s r.o.