Knižnica > Projekty > Fond na podporu kultúry národnostných menšín {3}
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou


Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Literárne stretnutia pri šálke čaju
10.02.2020
Rita
 
Projekt zameraný na podporu čítania v školských triedach a kluboch, v záujmových skupinách, i pre individuálnych čitateľov rôznych vekových skupín prebiehal v mesiacoch jún - november 2019. Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.


Akvizícia maďarskej literatúry (2019)
10.02.2020
Rita
 
Akvizícia knižničného fondu s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín


Akvizícia maďarskej literatúry (2018)
22.03.2019
Rita
 
Prioritnou činnosťou knižnice je sprístupňovanie knižničného fondu a zabezpečovanie knižnično-informačných služieb. Túto činnosť je možné realizovať pravidelných dopĺňaním knižničného fondu o novú literatúru.


Gimmick.in spol. s r.o.