Knižnica > Projekty > Fond na podporu umenia {9}
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou


Fond na podporu umenia
Kniha v srdci, srdce v knihe 2 (2019)
10.02.2020
Rita
 
Projekt zameraný na podporu čítania v školských triedach a kluboch, v záujmových skupinách, i pre individuálnych čitateľov rôznych vekových skupín prebiehal v mesiacoch máj - november 2019. Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.


Akvizícia (2019)
10.02.2020
Ri
 
Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.


Komunitná knižnica 2
10.02.2020
Rita
 
Interiérové vybavenie miestnosti z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.


Kniha v srdci, srdce v knihe (2018)
22.03.2019
Rita
 
Projekt zameraný na podporu čítania v školských triedach a kluboch, v záujmových skupinách, i pre individuálnych čitateľov rôznych vekových skupín prebiehal v mesiacoch máj - december 2018. Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.


Knižnica - miesto vzdelania a zážitkov (2018)
22.03.2019
Rita
 
Knižnica už po tretíkrát otvorila priestory svojho sídla pre čitateľov, nečitateľov i širokú verejnosť dňa 14. septembra 2018. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom podujatia. Cieľom podujatia je zviditeľnenie poskytovaných knižnično-informačných služieb, kultúrno-výchovných aktivít a prezentácia knižničného fondu.


Akvizícia (2018)
22.03.2019
Rita
 
Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.


Akvizícia (2017)
22.03.2019
Rita
 
Doplnenie knižničného fondu finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.


Komunitná knižnica 1 (2017)
22.03.2019
Rita
 
Technické vybavenie komunitnej miestnosti z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.


Závesný obrazový systém s osvetlením (2017)
22.03.2019
Rita
 
Závesný obrazový systém z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.


Gimmick.in spol. s r.o.