Knižnica > HLAVNÉ MENU > Ochrana osobných údajov > Práve zobrazený článok [č. 405 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679


Pridané: 25.05.2018
Rita
 
BBSK – Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota získava a spracováva osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR, ktoré potrebuje pre zmluvné poskytovanie knižnično-informačných služieb v rozsahu uvedenom na prihláške a v knižničnom a výpožičnom poriadku

Gimmick.in spol. s r.o.