Knižnica > HLAVNÉ MENU > Jedna kniha ročne {5}
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou


Jedna kniha ročne
JKR 2016
17.10.2018
Rita
 
Knižnica v roku 2016 dostala od darcov spolu 667 kníh.


JKR 2015
06.05.2016
Rita
 
V roku 2015 v rámci projektu JEDNU KNIHU ROČNE do knižnice pribudlo 744 kníh. ĎAKUJEME!


Projekt JKR
08.02.2016
Rita
 
Kampaň Jednu knihu ročne je zameraná na aktívnu spoluprácu používateľov knižnice pri doplňovaní knižničného fondu podľa potrieb knižnice.


JKR 2014
10.03.2015
Rita
 
V roku 2014 v rámci projektu JEDNU KNIHU ROČNE do knižnice pribudlo 430 kníh. ĎAKUJEME!


JKR 2013
10.03.2015
Rita
 
V roku 2013 v rámci projektu JEDNU KNIHU ROČNE do knižnice pribudlo 240 kníh. ĎAKUJEME!


Gimmick.in spol. s r.o.