Knižnica > Edičná činnosť > Edičná činnosť 2015 {3}
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou


Edičná činnosť 2015
V zajatí hĺbky / A mélység fogságában
21.04.2015
Rita
Personálna bibliografia RNDr. Ľudovíta Gaála, PhD.
Dňa 10. 3. 2015 v Salóne Poézie riaditeľka knižnice slávnostne odovzdala personálnu bibliografiu RNDr. Ľudovítovi Gaálovi, PhD.


Vyhodnotenie činnosti knižníc okresov Rimavská Sobota a Revúca za rok 2014
24.03.2015
Rita
 
Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote spracovala v zmysle osnovy zriaďovateľa Vyhodnotenie činnosti knižníc okresov Rimavská Sobota a Revúca za rok 2014.


Vyhodnotenie činnosti knižnice za rok 2014
09.03.2015
Rita
 
Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote spracovala v zmysle osnovy zriaďovateľa Vyhodnotenie činnosti Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote za rok 2014.


Gimmick.in spol. s r.o.