Knižnica > Centrálny register zmlúv > Ponuka prebytočného majetku > Práve zobrazený článok [č. 389 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Informácia o neupotrebiteľnom hnuteľnom majetku BBSK


Pridané: 06.10.2020
Rita
 
Zoznam kníh určených na vyradenie 2020

Gimmick.in spol. s r.o.