Knižnica > Fotogaléria > Deň otvorených dverí > Práve zobrazený článok [č. 319 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Deň otvorených dverí 2014


Pridané: 08.06.2015
Rita
 
Deň otvorených dverí v Knižnici Mateja Hrebendu, ktorý sa uskutočnil dňa 12. septembra 2014 zaznamenal pozitívne ohlasy, čo neopísateľne teší vedenie i zamestnancov knižnice. Bohatý program bol zostavený tak, aby si každý prišiel na svoje.

V doobedňajších hodinách prebehli besedy pre deti základných a stredných škôl. Hlavným zabávačom školopovinných návštevníkov DOD knižnice bol Tibor Hujdič alias Jožko Mrkvička. Pre I. stupeň ZŠ si pripravil knihžrútsku špecialitku, predstavenie Mráz po chrbte. Dramatizovaným čítaním predstavil veselé príbehy detí na prázdninách z knihy "Operácia orech a iné dedkoviny" a deťom z MŠ zahral žabiakov Kvaka a Čľupa.

Čítanie s Mrkvičkom

Piataci zo ZŠ P. K. Hostinského si v Knižných hádankách Jožkom Mrkvičkom overili schopnosť intuície. Zábavnou formou predstavil 10 kvalitných kníh pre deti a spolu sa zamýšľali, či podľa obalu vedia odhadnúť kvalitu a obsah knihy. Zároveň dostali aj návod ako si kvalitnú knihu nájsť.

Knižné hádanky

Pre žiakov stredných škôl bola určená náučná a zároveň aj poučná beseda o Sobotských osudoch, ktorej autorka Katarína Borosová zavítala do priestorov knižnice, aby svoju prácu predstavila žiakom 2. ročníka Gymnázia Ivana Kraska. Na besede boli prítomní aj skalní čitatelia, ktorí v diskusii predstavili svoje spomienky, vďaka čomu sa rozprúdila "spomienková", no živá konverzácia účastníkov. Svojou spomienkou a príbehom prispela aj pani učiteľka Beáta Balciarová, pod ktorej vedením k nám gymnazisti zavítali.

Beseda s K. Borosovou

 O 14,00 hodine bolo oficiálne otvorenie Dňa otvorených dverí knižnice, na ktorom predniesli príhovor riaditeľka knižnice Táňa Mikitová a primátor mesta Rimavská Sobota Jozef Šimko. O kultúrnu vložku sa postarala Mária Páková a gitároshock - skupina mladých gitaristov.

Oficiálne otvorenie

  V rámci oficiálneho otvorenia sa odovzdalo niekoľko ocenení - Ďakovný list Marte Hlušíkovej za významný osobný prínos a dlhoročnú aktívnu spoluprácu s knižnicou. Pri tejto príležitosti knižnica udelila pre pani spisovateľku čestné členstvo. Druhý Ďakovný list bol udelený vernému čitateľovi Milanovi Struhárovi za dlhoročnú aktívnu spoluprácu a taktiež mu bolo udelené čestné členstvo v knižnici. V kategórii deti do 15 rokov bol udelený Čitateľský list Alžbetke Kurekovej, vernej a aktívnej detskej čitateľke.

Ocenenia

Po oficiálnom otvorení sa presunul program na poschodie budovy, kde odznel príhovor vedúceho odd. kultúry a cestovného ruchu BBSK Petra Černeka a zástupkyne riaditeľky Evy Novotnej, ktorá otvorila výstavu Knižnica vo fotografii. Ich autorom je mladý fotograf Peter Bartók, ktorý venoval čas i energiu a zhotovil impozantné fotografie budovy knižnice. Výstava síce mala oficiálne otvorenie na DOD, ale pozrieť si ju môžete aj v nasledujúcich mesiacoch. Súčasťou otvorenia bolo aj vystúpenie sólistky zo skupiny mažoretky Estrella, ktorá pracuje pod CVČ Relax v Rimavskej Sobote.

Otvorenie výstavy

Na umenovednom oddelení boli tvorivé dielne, kde ste mali možnosť popozerať si ručne vyrábané výrobky slečien a dám z Rimavskej Soboty a okolia. Medzi ne patrili Henrieta Babik, ktorá prišla ukázať ručne vyrábané čarovné vianočné ozdoby, Alenka Tóthová, ktorá prezentovala výrobu stromčekov šťastia a Stanislava Piliarová s čarom korálikov - výrobou šperkov z korálikov a taktiež predviedla tzv. servítkovú techniku známu aj ako decoupage. Ďalšou zaujímavosťou bola ručná výroba mydielok, ktorú prišla odprezentovať Zuzka Ádámová a k veľkej zaujímavosti a kráse patrili krásy šúpolia - výroba postavičiek zo šúpolia, ktoré ponúkala pani Eva Dolinajová z Tisovca. K originálnej prezentácii patrilo aj prekvapenie z vajíčka v podaní pani Soni Hrončekovej, ktorá predstavila výrobu krásnych postavičiek z vajíčkových škrupín.

tvorivé dielne

Podobne ako na dolnom poschodí, neupadala atmosféra a nechýbal ani bohatý program na hornom poschodí budovy. Hneď po zdolaní schodiska ste mali možnosť prezrieť si ako vypadá Druhý život knihy, ktorý predstavovali rôzne výrobky a dekorácie zo starých, vyradených a nepotrebných kníh. Dúfame, že Vás presvedčili, že knihy majú všestranné využitie :-)

Na poschodí ste mali možnosť osviežiť sa kávou, ktorej príprava mala špeciálny postup a taktiež ste si mohli pochutnať na miešaných nápojoch. O prípravu nápojov sa postarali žiaci zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote za dozoru a asistencie pani učiteľky Heleny Hájekovej a zástupkyne riaditeľa pre praktické vyučovanie pani Tamare Filadelfiovej. V týchto priestoroch bola možnosť dať sa potetovať trblietavým glitrovým tetovaním, ktoré zožalo veľký úspech a to nielen v detskej kategórii, ale aj u dospelých. Svoj voľný čas a energiu venovala Christine Kresnyeová, ktorá neúnavne tetovala až do samého konca podujatia.

V priestoroch náučného oddelenia ste mali možnosť prezrieť si výstavku vzácnych kameňov zo súkromnej zbierky Ľudovíta Gaála aj prezentáciu hry šachu na guľovej šachovnici, ktorú nám predstavil samotný autor János Boholy. V zadnej časti oddelenia prebiehal rýchlokurz prvej pomoci SČK, kde ste si mohli vyskúšať základné postupy potrebné pri poskytnutí bezprostrednej pomoci.

zaujímavosti na poschodí

V poobedňajších hodinách ste mali možnosť pozrieť si výbornú monodrámu s názvom Karamelový smiech na motívy rovnomennej poviedky Marty Hlušíkovej. Dielo pozostáva zo šestnástich poviedok zachytávajúcich každodenný život úsporne vtesnaný do času a priestoru, plný paradoxov a bizarných situácií, kde často nemožno viesť deliacu čiaru medzi všednosťou a výnimočnosťou. Hrdinkami poviedok pani Hlušíkovej sú tak muži ako aj ženy, často bizarné postavy. Autorka ponorom do ich citového sveta a spôsobu rozmýšľania vyzdvihuje na prvý pohľad pokrivenosť niektorých situácií. V hlavnej úlohe predviedla svoje herecké umenie Klaudia Belicová a o scenár a réžiu sa postaral riaditeľ ZUŠ v Rimavskej Sobote, Marián Lacko.

Karamelový smiech

  V podvečerných hodinách v priestoroch knižničného salónika prebehla pútavá beseda s pánom Petrom Dragijským. Jej otvorenie zahájila riaditeľka knižnice a následne dostal slovo samotný autor, ktorý prišiel predstaviť svoju novú publikáciu Slováci tohto kraja. Publikácia prináša prehľadný súhrn historických osobností Gemer-Malohontu, ktoré pozdvihli Slovensko. Nájdeme v nej životopisy osobností, osudy, diela a pamätníky v rodnom kraji, sochy, busty, pamätné tabule i fotografie, od minulosti po súčasnosť. Atmosféra celej besedy bola vo veľmi priateľskom duchu a čerešničkou na torte bola veľmi bohatá diskusia.

Slováci tohto kraja

 Vo večerných hodinách zavítala do priestorov knižnice aj mladá slovenská speváčka Zuzana Mikulcová, ktorá so svojou kapelou navodila fantastickú hudobnú atmosféru. Kapela bola v prevedení dvoch sympatických mladých hudobníkov, menovite Štefan Szabó a Roland Uškovitš, ktorí spoločne so Zuzkou predviedli ako sa srdcom robí skvelá hudba. Bolo krásne vidieť ako im to spolu ladí. Opäť raz sme mali možnosť sa presvedčiť, že za skvelými umelcami netreba putovať ďaleko. Účasť bola bohatá, čomu sa veľmi tešíme a za krásny zážitok interpretom ďakujeme.

Zuzana Mikulcová

18,00 hodina patrila maličkým návštevníkom, ktorí si v sprievode rodičov pozreli veselé divadielko o hľadaní písmeniek a pesničiek v podaní detského súboru Lieskovček pod vedením Jarky Lajgútovej z CVČ Relax.

Veselé divadielko

Bohužiaľ, nič nie je dokonalé, čo sa potvrdilo i na DOD - neprialo nám počasie, no napriek tomu na nálade neklesalo, i keď práve vďaka počasiu ste si nemohli v plnej miere vychutnať kováčske umenie, ktoré bolo pripravené na knižničnom nádvorí. Prišli ho predviesť sympatickí páni Milan Porubiak a Samuel Dovala. Mali pre vás pripravenú ukážku výroby kovových predmetov a šperkov. Spoločnosť im robil aj krásny a priateľský psík Barón. Ďalšou atrakciou na nádvorí bol záhradný šach, ktorý sa vplyvom počasia tiež veľkej úspešnosti nedočkal. Naopak, od rána sa tvrdo pracovalo na príprave kotlíkového guláša, ktorý sa varil v dvoch veľkých kotloch na nádvorí a majstrami - kuchármi boli Peter Petrinec a Miroslav Zelezník. Za guláš sa vyberal dobrovoľný príspevok, ktorý knižnica venuje na nákup novej literatúry.

Na nádvorí

Kompletný program zavŕšilo vystúpenie orientálnych tancov v prevedení tanečnej skupiny Nadira, ktorá pôsobí v Rimavskej Sobote. Približne 20 minútovom vystúpení skupina predviedla ukážku brušných a havajských tancov.

Nadira

KNIŽNICA MATEJA HREBENDU TOUTO CESTOU ĎAKUJE VŠETKÝM SPONZOROM, ÚČINKUJÚCIM, NÁVŠTEVNÍKOM A KAŽDÉMU, KTO PRILOŽIL RUKU K DIELU A PODPORIL KNIŽNICU AKOUKOĽVEK FORMOU.

 

Gimmick.in spol. s r.o.