Knižnica > Centrálny register zmlúv > Verejné obstarávania {9}
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou


Verejné obstarávania
VO 2020
03.08.2020
Rita
 VO 2019
04.02.2020
Rita
 VO 2018
11.01.2019
Rita
 Príkazy predsedu BBSK
20.04.2018
Rita
 
k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb pre organizácie a zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK.


VO 2017
12.01.2018
Rita
 VO 2016
25.01.2017
Rita
 VO 2015
25.01.2016
Rita
 VO 2014
21.08.2015
Rita
 VO 2013
21.08.2015
Rita
 Gimmick.in spol. s r.o.