Knižnica > Edičná činnosť > Edičná činnosť 2011 {5}
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou


Edičná činnosť 2011
Zlatá krajina (zborník)
17.12.2013
Rita
 
11. ročník


Historické pramene
17.12.2013
Rita
 
Personálna bibliografia


Eva Biela Brndiarová
17.12.2013
Rita
 
Bibliografický leták


Vyhodnotenie činnosti za rok 2010
04.04.2011
Rita
 
Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote spracovala v zmysle osnovy zriaďovateľa Vyhodnotenie činnosti Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote za rok 2010.


Vyhodnotenie činnosti knižníc okresov Rimavská Sobota a Revúca za rok 2010
04.04.2011
Rita
 
Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote spracovala v zmysle osnovy zriaďovateľa Vyhodnotenie činnosti knižníc okresov Rimavská Sobota a Revúca za rok 2010.


Gimmick.in spol. s r.o.