Knižnica > Edičná činnosť > Edičná činnosť 2010 {10}
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou


Edičná činnosť 2010
”Som stále Gemerčanka”
10.05.2011
Rita
Výberová personálna bibliografia
Je veľa významných ľudí, ktorí sa odsťahujú do veľkých miest kvôli práci, kariére alebo aj rodine. Naša rodáčka to urobila tiež, ale pritom nikdy neprestala byť Gemerčankou. Hovoríme o Libuši Mináčovej.


Literatúra na cestách
10.03.2011
Rita
Bibliografický leták
Bibliografický leták vydaný pri príležitosti literárneho turné spisovateľov SC PEN


Americký život
10.03.2011
Rita
Výberová tematická bibliografia
Americký život je výberová tematická bibliografia, ktorú knižnica vydala pri príležitosti výstavy fotografií BARACK OBAMA : ČLOVEK - PREZIDENT.


Gemerská tvorba mladých (zborník)
01.10.2010
Rita
 
Cieľom každého ročníka GTM je prebudiť literárne talenty, pozdvihnúť ich, aby sa mohli ďalej rozvinúť a zdokonaliť s usmernením odborníkov, skúsených spisovateľov a lektorov.


Kalendár výročí osobností okresov Revúca a Rimavská Sobota na roky 2010 - 2012
30.07.2010
Rita
 
Kalendár obsahuje heslá významných osobností, ktoré sa v historickom Gemer-Malohonte, okrese Rimavská Sobota i v okrese Revúca narodili, študovali, pôsobili alebo zomreli. S niektorými z nich sa stretávame v školských učebniciach alebo v odbornej literatúre, ale o mnohých vieme len veľmi málo, alebo nevieme o nich vôbec nič.


Zlatá krajina (zborník)
04.05.2010
Rita
 
Zlatá krajina je už plnoletá. Pred 18-mi rokmi položila Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote základy peknej tradície venovanej odkazu Pavla Dobšinského.


Rozprávková krajina Vítězslavy Klimtovej
04.05.2010
Rita
Bibliografický leták
Pani Klimtová je v Čechách známa ako objaviteľka rozprávkového sveta víl a škriatkov.


Ľubica Kepštová
04.05.2010
Rita
Bibliografický leták
Poetka, literárna kritička, redaktorka Ľubica Kepštová bola lektorkou Zlatej krajiny 2010.


Vyhodnotenie činnosti za rok 2009
12.04.2010
Rita
Knižnice okresov Revúca a Rimavská Sobota
Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote spracovala v zmysle osnovy zriaďovateľa Vyhodnotenie činnosti knižníc okresov Revúca a Rimavská Sobota.


Vyhodnotenie činnosti za rok 2009
02.03.2010
Rita
 
Knižnica Mateja Hrebendu spracovala v zmysle osnovy zriaďovateľa Vyhodnotenie činnosti Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote za rok 2009.


Gimmick.in spol. s r.o.