Knižnica > Obzor Gemera > Obzor Gemera 1970 {4}
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou


Obzor Gemera 1970
Obzor Gemera 4/1970
17.03.2014
Rita
 Obzor Gemera 3/1970
17.03.2014
Rita
 Obzor Gemera 2/1970
17.03.2014
Rita
 Obzor Gemera 1/1970
12.01.2011
Rita
 
Gemerská vlastivedná spoločnosť bola založená v roku 1966. Jej základným poslaním bol vedecký výskum, vlastivedné poznávanie najmä v oblasti archeológie, histórie a národopisu, osvetové pôsobenie ako aj ochrana pamiatok a prírody Gemera. Jednou z hlavných činností Gemerskej vlastivednej spoločnosti bolo aj vydávanie periodickej tlače časopiseckej i zborníkovej povahy a neperiodických publikácií v podobe monografií a iných publikácií.


Gimmick.in spol. s r.o.