Knižnica > HLAVNÉ MENU > Spýtajte sa
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou


napíšte nám


Prostredníctvom formulára môžete klásť otázky, na ktoré nepoznáte odpoveď - všeobecné, odborné, alebo týkajúce sa služieb knižnice... Odpoveď dostanete e-mailom čo najskôr, najneskôr však do 48 hodín (v pracovných dňoch) - faktografickú informáciu, alebo odkaz na zdroj informácií.
Formulár môžete využiť aj na návrhy:

  • na zakúpenie titulov kníh a iných dokumentov do fondu knižnice (uveďte údaje ako : názov, autor, vydavateľ, rok vydania, alebo ISBN ...)
  • akékoľvek iné vyjadrenia a námety k súčasným alebo požadovaným službám knižnice

Vaše otázky ako aj naše odpovede sa archivujú a sú dostupné pod odkazmi Zobraziť komentáre, resp. Zobraziť všetky komentáre , umiestnenými pri dolnom okraji formulára Komentáre.
Ak však potrebujete vypracovať rešerš na nejakú tému, navštívte nás osobne - v Oddelení bibliografie a regionálnej literatúry. Spracovanie rešerše je spoplatnené -

Text vašej správy:

Váš e-mail:


Gimmick.in spol. s r.o.