Knižnica > HLAVNÉ MENU > Kontakty > Práve zobrazený článok [č. 77 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Kontakty


Pridané: 05.02.2020
Rita
 
Adresa: Knižnica Mateja Hrebendu
  Hlavné námestie č.8
  979 01 Rimavská Sobota
telefón: 047 5631049
fax: 047 5631378
e-mail:

Riaditeľka: Mgr. Rita Herczegová
telefón: 047 5631049, klapka 109
e-mail:
e-mail:

Útvar knižnično-informačných činností:
Vedúca: Silvia Bodorová
telefón: 047 5631049, klapka 105
e-mail:

Oddelenie bibliografie
Bibliografka: JUDr. Judita Pelleová
telefón: 047 5631049, klapka 105
e-mail:


Oddelenie metodiky
Metodička: Mgr. Stanislava Hriňová
telefón: 047 5631049, klapka 104
e-mail:

Oddelenie akvizície knižničných fondov
Katalogizátor: Peter Bartók
telefón: 047 5631049, klapka 104
e-mail:

Oddelenie krásnej literatúry pre dospelých
Konzultantky: Alena Petrincová
  Daniela Šuleková
telefón: 047 5631049, klapka 111
e-mail:

Čitáreň
Konzultantka: Iveta Mičíková
telefón: 047 5631049, klapka 111
e-mail:

Oddelenie náučnej literatúry pre dospelých
Konzultantky: Anna Kuricová
  Henrieta Nagyová
telefón: 047 5631049, klapka 106
e-mail:

Oddelenie literatúry pre deti a mládež
Konzultantky: Jana Pósová
  Ing. Judit Boholy Bató
  047 5631049, klapka 107
e-mail:

Oddelenie umenovedné
Konzultantka: Mgr. Viera Cirbusová
telefón: 047 5631049, klapka 108
e-mail:

Oddelenie ekonomicko-hospodárske
Ekonómka: Anna Černáková
telefón: 047 5631049, klapka 103
e-mail:
Ekonómka: Mária Draždíková
telefón: 047 5631378
e-mail:

Oddelenie centrálnej evidencie
Konzultantky: Janka Pászerová
  Danka Šmírová
telefón: 047 5631049
e-mail:
Gimmick.in spol. s r.o.