Knižnica > HLAVNÉ MENU > Oddelenia > Práve zobrazený článok [č. 84 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Oddelenie všeobecnej a regionálnej bibliografie


Pridané: 05.10.2009
Aktualizované: 25.05.2018
Rita
Najmenšie oddelenie knižnice 
Zabezpečuje bibliografické, dokumentačné a informačné činnosti, ako aj spracovanie a budovanie primárneho a sekundárneho regionálneho fondu.

Tabuľka oddeleniaPreto sa v tomto oddelení nachádza:
• regionálny fond kníh, brožúr, časopisov a špeciálnych tlačovín
• fond bibliografií
• bibliografický informačný aparát:
- kartotéka osobností regiónu
- topografická kartotéka
Najvyužívanejšou je však strojová kartotéka, kde možno prehliadať záznamy dokumentov podľa rôznych hľadísk.
Edičná činnosť oddelenia je zameraná na vydávanie bibliografických ročeniek článkov z novín a časopisov pod názvom „Okres Rimavská Sobota a Revúca v tlači“, „Kalendár výročí osobností okresu Rimavská Sobota a Revúca“, pesonálne bibliografie a bibliografické medailóny regionálnych osobností.
Podieľa sa na spracovávaní celonárodných bibliografií pripravovaných Slovenskou národnou knižnicou v Martine Štátnou vedeckou knižnicou v Banskej Bystrici a Krajskou knižnicou Ľ.Štúra vo Zvolene.
Spolupracuje so všetkými bibliografickými pracoviskami a je metodickým centrom pre bibliografické aktivity aj v okrese Revúca.

Od roku 2012 oddelenie digitalizuje regionálnu tlač a články celoslovenskej produkcie s regionálnou tematikou.Ďalšie články v kapitole "Oddelenia":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  Oddelenie koordinácie a metodiky
20.04.2010 
 
  Oddelenie literatúry pre deti a mládež
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie krásnej literatúry pre dospelých
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie náučnej literatúry pre dospelých
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie umenovedné
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie centrálnej evidencie
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie knižnično-informačných fondov
05.10.2009 
25.05.2018 
  Oddelenie všeobecnej a regionálnej bibliografie
05.10.2009 
25.05.2018 
Gimmick.in spol. s r.o.