Knižnica > Projekty > Fond na podporu umenia > Práve zobrazený článok [č. 421 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Akvizícia (2019)


Pridané: 10.02.2020
Ri
 
Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Knižnica Mateja Hrebendu Rimavská Sobota získala v roku 2019 z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia dotáciu na akvizíciu knižničného fondu  vo výške 11 000,- €.

Hlavným cieľom predloženého projektu bolo skvalitniť a zintenzívniť záujem o poskytované služby knižnice, prispieť k rozvoju čitateľských zručností, zvýšiť  informačnú gramotnosť, všeobecnú rozhľadenosť u všetkých obyvateľov mesta Rimavská Sobota a regiónu, ako aj prehlbovať návyky navštevovať knižnicu.

Vďaka podporenému projektu knižnica obohatila svoj knižničný fond o hodnotnú detskú literatúru, beletriu a odbornú literatúru z oblastí, ktoré sú požadované čitateľmi. Z finančných prostriedkov sa vyčlenilo 20% sumy na nákup kníh vydaných s podporou FPU.

Akvizícia FPU 2019Ďalšie články v kapitole "Fond na podporu umenia":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  Kniha v srdci, srdce v knihe 2 (2019)
10.02.2020 
 
  Akvizícia (2019)
10.02.2020 
 
  Komunitná knižnica 2
10.02.2020 
 
  Kniha v srdci, srdce v knihe (2018)
22.03.2019 
 
  Knižnica - miesto vzdelania a zážitkov (2018)
22.03.2019 
 
  Akvizícia (2018)
22.03.2019 
 
  Akvizícia (2017)
22.03.2019 
 
  Komunitná knižnica 1 (2017)
22.03.2019 
 
  Závesný obrazový systém s osvetlením (2017)
22.03.2019 
 
Gimmick.in spol. s r.o.