Knižnica > Projekty > Banskobystrický samosprávny kraj > Práve zobrazený článok [č. 420 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Nákup knižničného fondu (2019)


Pridané: 05.12.2019
Rita
 
Keďže knihy sú dôležitým nástrojom vzdelávania a poznania, pravidelné rozšírenie knižničného fondu má prispievať k podpore kultivovaného čítania, k šíreniu kultúry a k zvyšovaniu čitateľskej a informačnej gramotnosti.

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja poskytuje každoročne účelové dotácie na podporu činnosti knižnice.

 V roku 2019 z rozpočtu vyčlenil 7 000,- EUR na nákup nových kníh za účelom uspokojovania kultúrnych potrieb používateľov knižnice, zvyšovania kvality poskytovaných služieb a v neposlednom rade zvyšovania počtu čitateľov.

Za pridelenú sumu knižnica zakúpila 731 kníh rôzneho zamerania na všetky oddelenia knižnice. Študijná literatúra na náučnom oddelení sa rozšírila o 217 titulov. Oddychovú literatúru pre dospelých sme doplnili o 242 titulov a na oddelenie pre deti a mládež pribudlo 228 nových kníh.

* * * ĎAKUJEME * * *

akvizícia bbsk 2019

 Ďalšie články v kapitole "Banskobystrický samosprávny kraj":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  Účelové dotácie 2019
05.02.2020 
 
  Nákup knižničného fondu (2019)
05.12.2019 
 
  Účelové dotácie 2018
22.03.2019 
 
  Nákup knižničného fondu (2018)
22.03.2019 
 
Gimmick.in spol. s r.o.