Knižnica > Projekty > Banskobystrický samosprávny kraj > Práve zobrazený článok [č. 418 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Účelové dotácie 2019


Pridané: 05.02.2020
Rita
 
Banskobystrický samosprávny kraj ako zriaďovateľ Knižnice Mateja Hrebendu poskytuje každoročne účelové dotácie na podporu činnosti knižnice alebo investičné výdavky do budovy knižnice.

Účelové dotácie Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2019:

  • Akvizícia knižničného fondu 7 000,- €
  • Rekonštrukcia kúrenia - výmena akumulačných kachlí 19 932,- €
  • Oprava fasády na priečelí budovy 3 000,- €
  • Oprava kanalizačnej prípojky 6 000,- €
  • Skvalitnenie priestorov 15 000,- €
  • Zlepšenie funkcií informačných systémov 500,- €
  • Nákup výpočtovej techniky 2 000,- €
  • Implementácia elektronických kníh do KIS Dawinci 800,- €
  • Izolácia základov 19 699,- €
  • Vypracovanie projektovej dokumentácie 1 800,- €

bbsk podporaĎalšie články v kapitole "Banskobystrický samosprávny kraj":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  Účelové dotácie 2019
05.02.2020 
 
  Nákup knižničného fondu (2019)
05.12.2019 
 
  Účelové dotácie 2018
22.03.2019 
 
  Nákup knižničného fondu (2018)
22.03.2019 
 
Gimmick.in spol. s r.o.