Knižnica > HLAVNÉ MENU > OZ Knižný svet > Práve zobrazený článok [č. 404 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

OZ Knižný svet


Pridané: 22.03.2018
Rita
 
Občianske združenie Knižný svet je otvorenou, samostatnou, nepolitickou a nezávislou spoločenskou organizáciou. Jej cieľom je podporovať celoživotné vzdelávanie detí, mládeže a dospelých, prispievať ku kultúrnemu rozvoju občanov, skvalitňovať a rozširovať knižnično - informačné služby.

OZ logo

 

Svoje ciele naplňuje organizovaním kultúrnych, spoločenských a klubových aktivít, vzdelávaním detí, mládeže a dospelých prostredníctvom zabezpečenia informačných potrieb a záujmov, vytváraním alternatívnych programov trávenia voľného času pre deti, mládež i dospelých.

Taktiež sa zameriava na podporu práce s handicapovanými skupinami občanov a etnickými menšinami, primárnu protidrogovú prevenciu a na alternatívne doplňovanie knižničného fondu.

percentá

Tlačivo na 2% pre OZ Knižný svet

Gimmick.in spol. s r.o.