Knižnica > Edičná činnosť > Edičná činnosť 2017 > Práve zobrazený článok [č. 398 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Vyhodnotenie činnosti knižnice za rok 2016


Pridané: 18.09.2017
Rita
 
Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote spracovala v zmysle osnovy zriaďovateľa Vyhodnotenie činnosti Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote za rok 2016.

Činnosť knižnice vyplýva z jej hlavného poslania, t. j. poskytovania knižnično-informačných služieb a zabezpečenia rovnakých možností prístupu k informáciám pre všetkých občanov.

VyhodnotenieĎalšie články v kapitole "Edičná činnosť 2017":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  Vyhodnotenie činnosti knižníc okresov Rimavská Sobota a Revúca za rok 2016
18.09.2017 
 
  Vyhodnotenie činnosti knižnice za rok 2016
18.09.2017 
 
Gimmick.in spol. s r.o.