Knižnica > Obzor Gemera > Obzor Gemera 1970 > Práve zobrazený článok [č. 145 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Obzor Gemera 1/1970


Pridané: 12.01.2011
Rita
 
Gemerská vlastivedná spoločnosť bola založená v roku 1966. Jej základným poslaním bol vedecký výskum, vlastivedné poznávanie najmä v oblasti archeológie, histórie a národopisu, osvetové pôsobenie ako aj ochrana pamiatok a prírody Gemera. Jednou z hlavných činností Gemerskej vlastivednej spoločnosti bolo aj vydávanie periodickej tlače časopiseckej i zborníkovej povahy a neperiodických publikácií v podobe monografií a iných publikácií.

Regionálny časopis Obzor Gemera s periodicitou 4x ročne začal vychádzať v roku 1970. Jeho úlohou bolo informovať členov GVS, ale aj ostatných záujemcov o všetkých aktivitách GVS, pripomenúť významné kultúrne a politické výročia a udalosti. Všetky publikované články boli ilusratívne doplnené bohatým fotodokumentačným materiálom.

Časopis si za pár rokov svojej existencie vytvoril vlastnú, špecifickú tvár. Jednotlivé príspevky boli zatrieďované podľa určitej štruktúry: Výstavba a rozvoj socialistickej spoločnosti, Spoločenské vedy, Prírodné vedy, Memoáre, Biografie, Umelecká tvorba a Gemerská vlastivedná spoločnosť.

Časopis obsahuje nielen politické články, ale v dostatočnej miere sú zastúpené aj iné oblasti života, ako zdravotníctvo, doprava, školstvo, poľnohospodárstvo. Množstvo článkov je zaujímavých z historickovedného hľadiska. Najhodnotnejšie príspevky sa týkajú dejín. Členovia GVS sa zaoberali výskumami minulosti, ktoré siahajú až do prehistorických etáp, napr. o archeologických bádaniach, o stredovekých zaniknutých dedinách, o stredovekých vykopávkach tureckej pevnosti Sobôtka.

1/1970 

Z I. čísla vyberámeJúlius Alberty: Problematika výskumu histórie mesta Rimavskej Soboty; Zoltán Drenko: Zaniknuté stredoveké dediny v Gemeri; Ján Gallo: Furmanské spolky v Gemeri, Vznik prvých škôl v Gemeri; Marta Bornaiová: Vzácna drevina Gemera

 


Ďalšie články v kapitole "Obzor Gemera 1970":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  Obzor Gemera 4/1970
17.03.2014 
 
  Obzor Gemera 3/1970
17.03.2014 
 
  Obzor Gemera 2/1970
17.03.2014 
 
  Obzor Gemera 1/1970
12.01.2011 
 
Gimmick.in spol. s r.o.