Knižnica > Projekty > Fond na podporu kultúry národnostných menšín > Práve zobrazený článok [č. 416 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

 
Meno:
E-mail:
     
Odosielateľ:
     
Adresát:
   
Komentár:
   
 
   

Akvizícia maďarskej literatúry (2018)


Pridané: 22.03.2019
Rita
 
Prioritnou činnosťou knižnice je sprístupňovanie knižničného fondu a zabezpečovanie knižnično-informačných služieb. Túto činnosť je možné realizovať pravidelných dopĺňaním knižničného fondu o novú literatúru.

Nakoľko sme región, kde maďarská národnostná menšina predstavuje 38% (2017), je dôležité, aby knižnica uspokojovala aj ich kultúrne potreby a poskytovala literatúru aj v jazyku maďarskej národnostnej menšiny.

Z finančnej podpory získanej z Fondu na podporu národnostných menšín knižnica zakúpila 200 titul v hodnote 2 000 € v maďarskom jazyku. Knižnica sa na akvizícii knižničného fondu podieľala spolufinancovaním z vlastných zdrojov.

Zo zakúpenej literatúry je 69 titulov literatúry pre deti a mládež, 65 kníh náučnej literatúry pre dospelých a 83 titulov beletrie pre dospelých.

Akvizícia FPKNM 2018Ďalšie články v kapitole "Fond na podporu kultúry národnostných menšín":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  Literárne stretnutia pri šálke čaju
10.02.2020 
 
  Akvizícia maďarskej literatúry (2019)
10.02.2020 
 
  Akvizícia maďarskej literatúry (2018)
22.03.2019 
 
Gimmick.in spol. s r.o.