Knižnica > Fotogaléria > Zlatá krajina > Práve zobrazený článok [č. 86 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera




Infolib - knižnice pod jednou strechou





   

Zlatá krajina


Pridané: 03.12.2005
Aktualizované: 04.02.2015
Eva Novotná
 
Pred 14-mi rokmi položila Knižnica Mateja Hrebendu základy peknej tradície venovanej odkazu Pavla Dobšinského.

Tento zberateľ, básnik, spisovateľ, prekladateľ, učiteľ, evanjelický farár a folklorista všetky svoje sily orientoval na zbieranie, upravovanie a vydávanie Slovenských ludových rozprávok.

V dedinke Drienčany, neďaleko Rimavskej Soboty prežil Pavol Dobšinský posledných dvadsaťštyri plodných rokov.

Dnes tu stojí pomník s jeho bustou, pri ňom symboly slovenských prostonárodných rozprávok – zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas. Všetko je z tvrdého kameňa, aby klenoty nášho ľudu a duch Pavla Dobšinského zostali zachovalé aj pre budúce pokolenia.

Pre rozvoj tvorivosti detí vznikla ZLATÁ KRAJINA.

O čo ide v Zlatej krajine?

Pre deti má byť cesta do knižnice – „cestou za rozprávkou“. Preto je nutné venovať deťom dostatočnú pozornosť, aby to krátke a krásne obdobie, ktoré ich bude formovať pre celý ich život, ubehlo plynule ako voda.

 „Rozprávkové obdobie“ prispieva k dozrievaniu detí, formuje ich psychiku, učí ich láske k dobru, spravodlivosti, skromnosti, určuje ich rebríček hodnôt.

Keď z rozprávkového obdobia vyrastú, literatúra im poskytuje rady pre praktický život, učí ich mať nadhľad nad životom, poskytuje mnohé skúsenosti, vedie ich k tomu, aby sa nebáli vyjadriť, čo cítia, po čom túžia, čo sa im páči, či nepáči, čo považujú za dôležité, a tiež, k čomu nemajú vzťah. Počúvajme ich s ušami dokorán.

Detská tvorivosť – nech je to akákoľvek činnosť, či proces, či už v oblasti výtvarnej, hudobnej, literárnej... je hodná nášho povšimnutia.

Zlatá krajina - zborníkyV Zlatej krajine dávame priestor všetkým tým deťom, ktoré sa venujú vlastnej literárnej tvorbe, ktoré chcúvedia vymyslieť príbeh, zaujímavo opísať zážitok, kamarátia sa s rýmom, sršia humorom ... dajú to všetko na papier a hlavne neostanú so svojimi myšlienkami, túžbami ... sami, ale majú odvahu prezentovať sa a byť ocenení aspoň v najbližšom okolí.

A či sa už niektorí z týchto detí budú aj naďalej venovať literatúre, alebo nie, tie, ktoré „vstúpili do Zlatej krajiny“ urobili dobrý vklad pre svoju budúcnosť – to sú slová pani profesorky Viery Žemberovej, so stretnutia s deťmi na Zlatej krajine v roku 1999.

A ak sa niektoré budú venovať písaniu naďalej, bude to dôkaz, že naša Zlatá krajina má zmysel.

Priebeh uplynulých ročníkov

 • 1992 – 1. ročník – spisovateľ Ján Fekete
 • 1993 – 2. ročník – spisovateľ Peter GlockoPhDr. Brigita Šimonová
 • 1994 – 3. ročník – spisovateľ Peter Glocko
 • 1995 – 4. ročník – spisovateľ Peter Glocko
 • 1996 – 5. ročník – spisovateľ Peter Andruška, spisovateľka Jela Mlčochová a básnik Ľudovít Fuchs
 • 1997 – 6. ročník – spisovateľ Vincent Šikula, spisovateľ Peter Valček a spisovateľka Ľubica Kepštová
 • 1998 – 7. ročník – básnik Jozef Urban 
 • 1999 – 8. ročník – PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc. a PhDr. Viera Žemberová, CSc.
 • 2000 – 9. ročník – spisovateľka Pavla Kováčová 
 • 2001 – 10. ročník – spisovateľka Alžbeta Verešpejová
 • 2002 – 11. ročník – Daniel Hevier 
 • 2003 – 12. ročník – Ján Fekete
 • 2005 – 13. ročník – Ľudmila Šinalová - Kopecká
 • 2006 - 14. ročník - Ján Uličiansky 
 • 2007 - 15. ročník - Gabriela Futová
 • 2008 - 16. ročník - Dana Podracká

V roku 2005 sa už trinástykrát otvorili pomyselné dvere do Dobšinského Zlatej krajiny. Navštívilo ju približne 430 detí zo základných škôl a osemročných gymnázií:

ZŠ Bátka, ZŠ Gemerská Ves, ZŠ Hnúšťa – Centrum 1, ZŠ Hnúšťa – Nábrežie Rimavy, ZŠ Hrachovo, ZŠ Hodejov, ZŠ Hrnčiarska Ves, ZŠ Hrnčiarske Zalužany, ZŠ Jesenské, ZŠ Klenovec, ZŠ Lukovištia, ZŠ Ožďany, ZŠ Ratková, ZŠ Rimavské Janovce, ZŠ Rimavská Baňa, ZŠ Rimavská Seč, Rimavská Sobota – ZŠ ul. Dr. Clementisa, ZŠ Pavla Dobšinského, ZŠ ul. Hviezdoslavova, ZŠ Z. K. Hostinského, ZŠ M. Tompu, ZŠ s VJM ul. Novomeského, ZŠ Tisovec, ZŠ Tornaľa, ZŠ Veľké Teriakovce, Gymnázium Rimavská Sobota, Gymnázium Tornaľa, Gymnázium Hnúšťa.

Aký býva ten deň?

Literárny deň býva zakaždým trochu iný. Nielen tým, že prichádza iný básnik, či spisovateľ, že sú iní účastníci, aj úvodný program je stále inak zaujímavý. Zásluhu na tom má dobrá spolupráca s divadlami a tiež dramatickými krúžkami pri základných školách v Rimavskej Sobote.

Aj samotný spôsob hodnotenia prác býva u jednotlivých spisovateľov odlišný.

Nápady detí, humor, dôvtip sú zakaždým príjemným prekvapením tohoktorého ročníka Zlatej krajiny.

Kde vedia o Zlatej krajine?

Každý rok vydávame Zborník prác s rovnomenným názvom, ktoré odzneli na Zlatej krajine. Podujatia sa zúčastňujú rozhlasoví redaktori pani Miriana Šišoláková a pán Roman Grebáč. Deťom, ktorých práce ich zaujmú kladú mnohé otázky, a ich odpovede si potom môžete vypočuť v Rádiožurnáli Slovenského rozhlasu a v Rádiu 13. Redaktori chcú zakaždým poznať aj názor prítomného posudzovateľa prác. O naše podujatie prejavujú záujem aj televízia LocALL.

Ako ďalej?

Ak vám chuť písať vydrží, môžete smelo pokračovať. Pre stredoškolákov organizujeme obdobnú prehliadku literárnych talentov pod názvom Gemerská tvorba mladých.

Naša Zlatá krajina tu určite bude pre vás minimálne ďalších desať rokov!

 

17. 3. 2006 Zatvárame dvere... XIV. ročník Zlatej krajiny Pavla Dobšinského sa skončil. Myslíme si, že sa vydaril. Podiel na tom mali: Knižnica Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote, 12 základných škôl okresu, 2 osemročné gymnáziá - ich žiaci i pedagógovia, tiež posudzovateľ literárnych prác spisovateľ Ján Uličiansky. O výzdobu podkrovia knižnice sa postarali žiaci zo ZŠ P. Dobšinského v Rimavskej Sobote, program na úvod - dramatizáciu Rozprávky z orloja v réžii Mgr. Gabriely Ľuptákovej pripravili žiaci zo ZŠ Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote, žiaci ZUŠ v Rimavskej Sobote z výtvarného odboru darovali spisovateľovi "múdru sovu" z keramiky. Všetkým patrí naše poďakovanie.

"Čáry-máry-fuk! Dvere za príbehom sa zamkli. Nebuďte však smutní, ak človek verí na zázraky, nikdy nezostane vymknutý!" (Ján Uličiansky)

AKÝ BOL 15. ROČNÍK ZLATEJ KRAJINY?

Čarovný aj "čarodejnícky", nakoľko posudzovateľkou literárnych prác detí bola spisovateľka pani Gabriela Futová, ktorej tvorba pre deti je "pretkaná" čarovaním, bosorkami..., čo sa deťom páči. Veď kto z nás by nechcel vedieť čarovať, lietať..., hoci len na obyčajnej metle?!

Pri Rimavskej Sobote, v obci Sušany sme našli sponzora - pána Jána Fazekaša, ktorý pestuje cirok a vyrába z neho metly, známe po celom Slovensku. Jednu metlu zmenšenú a krásnu urobil pre pani spisovateľku. Taký darček určite ešte nikde nedostala. My sme jej na rozlúčku "rozprávkovú metlu" darovali so slovami, aby sa jej dobre lietalo po ríši fantázie.

O rok dvere do Zlatej krajiny opäť otvoríme. Dovidenia!



Ďalšie články v kapitole "Zlatá krajina":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  Zlatá krajina 2017
18.09.2017 
 
  Zlatá krajina 2016
06.05.2016 
 
  Zlatá krajina 2015
21.04.2015 
 
  Zlatá krajina 2014
05.06.2014 
 
  Zlatá krajina 2013
06.05.2013 
 
  Zlatá krajina 2012
19.11.2012 
 
  Zlatá krajina 2011
23.05.2011 
 
  Zlatá krajina 2010
21.05.2010 
 
  Zlatá krajina 2009
06.04.2010 
 
  Zlatá krajina 2008
05.10.2009 
 
  Zlatá krajina 2007
05.10.2009 
 
  Zlatá krajina 2006
05.10.2009 
 
  Zlatá krajina
03.12.2005 
04.02.2015 
Gimmick.in spol. s r.o.