Knižnica > Projekty > Fond na podporu umenia > Práve zobrazený článok [č. 423 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Kniha v srdci, srdce v knihe 2 (2019)


Pridané: 10.02.2020
Rita
 
Projekt zameraný na podporu čítania v školských triedach a kluboch, v záujmových skupinách, i pre individuálnych čitateľov rôznych vekových skupín prebiehal v mesiacoch máj - november 2019. Podujatia z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Projekt pozostával z niekoľkých podujatí, ktoré mali rôzne tematické zamerania. Určené boli pre všetky vekové kategórie nielen čitateľov knižnice, ale aj pre širokú verejnosť.

V rámci projektu sa uskutočnilo 17 podujatí: netradičné hodiny literatúry s autormi pre deti a mládež v slovenskom aj maďarskom jazyku, ktorých cieľom bolo vybudovať záujem o čítanie a umožniť deťom stretnutie s obľúbenými tvorcami detských kníh ; stretnutie s propagátorom detského čítania, motivačné a populárno-náučné prednášky pre žiakov základných škôl, študentov stredných škôl a širokej verejnosti. Humorné rozprávania a inscenované čítanie interpretované herečkou bolo kreatívnym spôsobom prezentácie kníh a efektívnou formou na obohatenie žiakov o estetický pocit z prečítaného textu. Autorské besedy pre širokú verejnosť, ktoré sú jedinečnou možnosťou spoznať spisovateľa, dôsledkom čoho býva aj nový impulz k čítaniu.

KVS 2Ďalšie články v kapitole "Fond na podporu umenia":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  Kniha v srdci, srdce v knihe 2 (2019)
10.02.2020 
 
  Akvizícia (2019)
10.02.2020 
 
  Komunitná knižnica 2
10.02.2020 
 
  Kniha v srdci, srdce v knihe (2018)
22.03.2019 
 
  Knižnica - miesto vzdelania a zážitkov (2018)
22.03.2019 
 
  Akvizícia (2018)
22.03.2019 
 
  Akvizícia (2017)
22.03.2019 
 
  Komunitná knižnica 1 (2017)
22.03.2019 
 
  Závesný obrazový systém s osvetlením (2017)
22.03.2019 
 
Gimmick.in spol. s r.o.