Knižnica > Projekty > Banskobystrický samosprávny kraj > Práve zobrazený článok [č. 417 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Účelové dotácie 2018


Pridané: 22.03.2019
Rita
 
Banskobystrický samosprávny kraj ako zriaďovateľ Knižnice Mateja Hrebendu poskytuje každoročne účelové dotácie na podporu činnosti knižnice alebo investičné výdavky do budovy knižnice.

Účelové dotácie Banskobystrického samosprávneho kraja v roku 2018:

  • Aktualizácia knižnično-informačného systému Clavius 1 000,- €
  • Akvizícia knižničného fondu 6 000,- €
  • Nákup výpočtovej techniky 2 800,- €
  • Zakúpenie nového knižnično-informačného systému Dawinci 10 200,- €

bbsk podporaĎalšie články v kapitole "Banskobystrický samosprávny kraj":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  Účelové dotácie 2019
15.07.2019 
 
  Účelové dotácie 2018
22.03.2019 
 
  Nákup knižničného fondu (2018)
22.03.2019 
 
Gimmick.in spol. s r.o.