Knižnica > Projekty > Fond na podporu umenia > Práve zobrazený článok [č. 412 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Akvizícia (2018)


Pridané: 22.03.2019
Rita
 
Akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Knižnica sa aj v roku 2018 uchádzala o granty vo forme finančných prostriedkov na skvalitnenie a doplňovanie knižničného fondu. Vďaka schválenému projektu, rozšírila svoj knižničný fond o literatúru rôzneho druhu a žánru pre všetky vekové kategórie, sociálne a vzdelanostné skupiny obyvateľstva. Prioritným cieľom predloženého projektu bolo uspokojenie kultúrnych a vzdelávacích potrieb širokého spektra používateľov.

Pravidelným doplňovaním a aktualizáciou knižničného fondu sa knižnica podieľa na zvyšovaní kvality svojich poskytovaných knižnično-informačných služieb.

Vďaka podpore získanej z FPU knižnica doplnila svoj fond o 296 titulov v hodnote 3 000 €. Nákupom sme získali 115 titulov beletrie pre dospelých, 87 titulov náučnej literatúry a 94 kníh pre deti a mládež.

Hlavným zámerom projektu bolo prispieť k rozvoju čitateľských zručností a prehlbovaniu návyku navštevovať knižnicu.

akvizícia fpu 2018

 Ďalšie články v kapitole "Fond na podporu umenia":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  Kniha v srdci, srdce v knihe 2 (2019)
10.02.2020 
 
  Akvizícia (2019)
10.02.2020 
 
  Komunitná knižnica 2
10.02.2020 
 
  Kniha v srdci, srdce v knihe (2018)
22.03.2019 
 
  Knižnica - miesto vzdelania a zážitkov (2018)
22.03.2019 
 
  Akvizícia (2018)
22.03.2019 
 
  Akvizícia (2017)
22.03.2019 
 
  Komunitná knižnica 1 (2017)
22.03.2019 
 
  Závesný obrazový systém s osvetlením (2017)
22.03.2019 
 
Gimmick.in spol. s r.o.