Knižnica > Projekty > Banskobystrický samosprávny kraj > Práve zobrazený článok [č. 409 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

Nákup knižničného fondu (2018)


Pridané: 22.03.2019
Rita
 
Aj v roku 2018 sme doplnili knižničný fond o nové tituly rôznych žánrov pre všetky vekové kategórie používateľov.

Akvizíciu knižničného fondu podporil Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja. Prostredníctvom finančného príspevku vo výške 6 000,- € knižnica obohatila knižničný fond o 599 knižničných jednotiek, z čoho 195 kusov tvorí beletria, 207 titulov náučná literatúra pre dospelých a 197 knižničných jednotiek pre deti a mládež.

Finančná podpora v značnej miere prispela k uspokojeniu požiadaviek čitateľov so širokým tematickým záberom, udržaniu kvality poskytovaných služieb pre našich používateľov a v neposlednom rade k podpore čítania, rozvoju čitateľských zručností a návykov detí, mládeže i dospelých.

Akvizícia BBSKĎalšie články v kapitole "Banskobystrický samosprávny kraj":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  Účelové dotácie 2019
05.02.2020 
 
  Nákup knižničného fondu (2019)
05.12.2019 
 
  Účelové dotácie 2018
22.03.2019 
 
  Nákup knižničného fondu (2018)
22.03.2019 
 
Gimmick.in spol. s r.o.