Knižnica > Fotogaléria > Kultúrno-výchovná činnosť oddelenia náučnej literatúry > Práve zobrazený článok [č. 204 ]
Carmen katalog
VÚC BB
Centrálny register zmlúv
HLAVNÉ MENU
Projekty
Fotogaléria
Edičná činnosť
Obzor Gemera
Centrálny register zmlúv

Obzor Gemera
Infolib - knižnice pod jednou strechou

   

My si to nájdeme na internete...


Pridané: 30.07.2010
Rita
 
Dnešné deti tvoria novú informačnú spoločnosť, ktorá sa odlišuje využívaním techniky. My si to nájdeme na internete... je ich čoraz častejšia odpoveď.

študenti 1 Ale, vedia správne hľadať? V prípade slovníkov, encyklopédií je nutné využívať všetky multimediálne, interaktívne prednosti elektronického publikovania a spracovania.

Súčasná doba od každého z nás vyžaduje používanie cudzieho jazyka na rôznej úrovni. Neznalosť jazyka nás posúva do pozície znevýhodnených ľudí, či už pri hľadaní zamestnania, pri cestovaní do cudziny alebo pri čítaní návodu na použitie elektroniky.

študenti 2 Nie každý z nás ovláda jazyk tak dokonale, aby nepotreboval slovník na overenie významu konkrétneho slova alebo ako sa dané slovo povie v cudzom jazyku. Mnohí z nás preto siahajú po klasických - knižných slovníkoch, študenti však uprednostňujú on-line slovníky.

Dňa 10. júna 2010 si v multimediálnej študovni a na oddelení náučnej literatúry svoje vedomosti a zručnosti overili študenti 2. a 3. ročníka Osemročného gymnázia Ivana Kraska v Rimavskej Sobote. Študenti si mohli porovnať prácu so slovníkmi a encyklopédiami v tlačenej i elektronickej podobe.

cvičenie 1 cvičenie 2 cvičenie 3

 

 

 

 

 

cvičenie 4 cvičenie 5 cvičenie 6Ďalšie články v kapitole "Kultúrno-výchovná činnosť oddelenia náučnej literatúry":


  Nadpis článku obľúbený
pridaný
upravený
  V knižnici sa usmievalo
17.10.2018 
 
  V zdravom tele, zdravý duch
10.10.2017 
 
  My a spoločnosť
18.09.2017 
 
  My a spoločnosť
15.08.2016 
 
  Stretnutie s tvorcami časopisu Zem a Vek
15.08.2016 
 
  Obchod s bielym mäsom
15.08.2016 
17.03.2017 
  Sopky v knižnici
01.06.2016 
17.03.2017 
  Ochrana prírody Slovenska a čarovný svet jaskýň
01.06.2016 
 
  Čarovná Brazília - beseda
06.05.2016 
 
  Kriminalita - Extrémizmus
23.03.2015 
 
  Možnosti štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici
27.02.2015 
 
  Naše mesto Rimavská Sobota
27.02.2015 
 
  Theodore Sedgwick v Knižnici Mateja Hrebendu
08.11.2012 
 
  Aj my to dokážeme...
12.10.2012 
 
  Náučno-poznávací sprievodca po geologických a geografických lokalitách Stredného Slovenska
04.04.2011 
 
  My si to nájdeme na internete...
30.07.2010 
 
  Deň Zeme
18.06.2010 
 
  Mládež a kriminalita
04.05.2010 
 
  Katalógy
06.04.2010 
 
  Svetový deň AIDS
01.02.2010 
 
Gimmick.in spol. s r.o.